هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ (فاطر/٣)

آیا آفریننده ای غیر از خدا هم هست ؟

کسانی که آسم دارند چه چیزهایی نخورند؟

دانلود ویدئو