کتاب انسان از تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی

مقدمه‌ي مؤلف

باسمه تعالي

هويت وجودي هر فردي به نفس ناطقه‌ي اوست و تا وقتي نفس او باقي است، هويت شخصي او پا برجاست – اگر چه اجزاي بدن او از جهت کمّي و کيفي در طول عمرش تغيير و تحول پيدا کند- حتي اگر صورت طبيعي او به صورت مثالي، دگرگون شود، هويت انسان در همه‌ي اين تحولات و دگرگوني‌ها، واحد و ثابت است، لذا معلوم مي‌شود چرا انسان بايد از طريق سير و سلوک در هويت‌بخشي به شخصيت خود نهايت تلاش را انجام دهد.

از آن جایي که نفس «جسمانيةالحدوث و روحانيةالبقاء» است، نفوس انسان‌ها در بستر حدوث بدن حادث مي‌شوند و از پايين‌ترين مراتب وجود، حرکت استکمالي‌شان را آغاز مي‌کنند و در چنين بستري است که انسان مي‌تواند همراه با استکمال تکويني، به استکمال هويت شخصي خود بپردازد و شناخت حقيقت انسان در اين امر به او کمک مي‌کند که چگونه با استکمال هويت تکويني خود هماهنگ گردد.

از آن‌جايي که بدن انسان ابزار تصرفات و افعال نفس او است و نفس ناطقه‌ي انساني در سير تکاملي خود از تغييرات کمّي به سوي تغییرات کيفي پيش مي‌رود و از آن‌جايي که ذات و حقيقت نفس ناطقه از سنخ عالم ملکوت و نور محض عقلي است، و به گفته‌ي ملاصدرا: «إنّ جوهرالنفس من سنخ الملکوت و عالم الضياء المحض العقلي»[۱] ذات نفس از سنخ عالم ملکوت و از نور مجردِ محض عقلي است، پس جسمانيةالحدوث‌بودن نفس انسان راه و بستري است براي رسيدن به جوهر روحاني و ملکوتي‌اش. در مباحث اين کتاب سعي شده به چگونگي سير روحاني نفس ناطقه پرداخته شود./لوبوالمیزان

 

۳ بار پسندیده شد.

فرشاد سرهندی

بسم الله الرحمن الرحیم ، سرهندی هستم مدیر سایت جنبش مردمی احیای سبک زندگی اسلامی ، هدف ما از گردآوری این سایت الگو گیری از بزرگان اسلام و ترویج زندگی سالم است.

سایر پست ها - وب سایت

دنبال کنید
توييترفيسبوکلينکد اينکلوبGoogle Plusفيس نماتلگراماينستاگرامآپاراتفيليمو

کتاب انسان از تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی

| کتابخانه |

شما میتوانید از علائم یاهو « :) :( :D » برای ساخت شکلک استفاده نمایید.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>