چرا عربی نماز میخوانیم؟

جی سبک، بسم الله الرحمن الرحیم ، تعریف بلاغت : بلاغت آن است که آدمی آنچه را که در تهِ دل دارد، با سخنی که از ایجازِ مخلّ و اطناب مملّ در آن پرهیز شده باشد، بر زبان آرد. عبدالقاهر جرجانی نیز بلاغت را نتیجة تطبیق کلام بر مقتضی ‘ و مناسب حال می شناسد و نام آن را «نظم » می گذارد، و مکرّراً در دلائل الاعجاز (مثلاً ص 44ـ45، 276، 283، 403) می گوید: نظم ، جستن و یافتن بهترین روابط نحوی در میان کلماتی است که برای ادای مقصود گفته می شود. او برای لفظ ، معنی و مزیّت دیگری قائل است که به چگونگی کاربرد و استقرارش در کلام و موقعیت ترکیبی آن در جمله بستگی دارد.

زبان عربی کامل ترین و پرمحتواترین زبانی است که بندگان خدا با آن صحبت می نمایند و کلمات آن، دارای معانی لطیف و دقیقی است که معمولاً به هنگام ترجمه نمودن به زبانی دیگر نمی توان آن معانی را منتقل نمود، خدا در قرآن این زبان را به عربی مبین نام برده و قرآن را که بزرگترین کتاب آسمانی است به این زبان فرستاده و بر بندگان خود واجب نموده است که نماز خود را به این زبان بخوانند و کیفیت خواندن نماز، توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ائمه علیهم السلام بیان شده است.

چرا فارسی نماز می خوانیم

چرا عربی نماز میخوانیم؟

ما نماز را به زبان عربی میخوانیم بخاطر بلاغت زبان عربی چرا نمیتوان آنرا فارسی خواند؟ شما فکر کنید با معبود عالم هستی میخواهید ذکر کنید آیا بهتر نیست با بهترن زبان با آن صحبت کنید؟
در زبان عربی امتیازاتی هست که در سایر زبان ها نیست!
قواعد عربی قیاسى تر از سایر زبان هاست. اشتقاق كلمات و واژه هاى آن بیش از سایر زبان هاست.براى مثال افعال در زبان عربى به جاى شش صیغه، چهارده صیغه دارند، تمام اسم ها مؤنث و مذكر دارند و افعال و ضمایر و صفت ها مطابق آن ها مى باشند.
برای هر واژه در عربی معانی متعددی وجود دارد و این زبان بسیار شگفت انگیز است پس بهتر است با همان زبان بهتر که برای ذکر با الّله شایسته تر است نماز به جا بیاوریم.

الهم عجل لولیک الفرج