هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ (فاطر/٣)

آیا آفریننده ای غیر از خدا هم هست ؟

نابودی مراتع و جنگل های کره زمین و افزایش بی سابقه دما،سرما و …

جی سبک – بسم الله الرحمن الرحیم ، نابودی مراتع و جنگل ها افزایش بی سابقه دما،سرما ، زلزله … از عواملی است که امروزه گریبان گیر بشر شده و نه تنها در ایران بلکه در کل کره زمین خطرات ناشی از آن انسان و جانوران را تهدید می کند. یکی از مهمترین عوامل این موضوع تفکر غربی و دید صنعتی می باشد که توسط آمریکا آغاز شد و در ایم مطلب به آن خواهیم پرداخت.

مسئول این همه تخریب چیست و یا کیست؟

برخی تکنولوژی را مسئول و بانی خرابی محیط زیست می دانند ( کاهن ۱۹۹۵ ) بعنوان نمونه ایالات متحده آمریکا را مثال می زنند که به واسطه استفاده از تکنولوژی برتر سالانه ۱۷ تن در هکتار فرسایش خاک دارد . ( پی منتل ۱۹۹۵ ) . اگر رقم ۱۷ تن در هکتار با رقم ۳۳ تن در هکتار ایران مقایسه شود دیده می شود که تکنولوژی برتر توانسته است رقم فرسایش را به نصف کاهش دهد. برخی اضافه بار جمعیت را مسئول می دانند که در بعضی جهات بی معنا هم نیست. اما بانی اصلی ، توسعه اقتصادی و جمعیت رو به رشد جهان و فعالیتهای اقتصادی سنتی است. علیرغم وجود شواهد عینی دال بر نفی رشد اقتصادی و رفاه جامعه توسط اغلب اقتصاد دانان و تمام سیاستمداران هنوز مترادف همدیگر محسوب می شوند و باید بین رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تفاوت گذاشت.
توسعه اقتصادی یعنی ارتقاء و بهبود رفاه فردی و جامعه که وقوع آن ممکن است مستلزم رشد اقتصادی و یا نیازمند محدود کردن رشد اقتصادی باشد.

هر ثانیه ۳۶۰ مترمربع از جنگل‌ها و مراتع ایران نابود می شود/ حفاظت یا حمایت از محیط زیست؟

در یک بررسی همه جانبه و گسترده از جانب دانشمندان محیط زیست جهان جملگی به این نتیجه رسیدند که با تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آمایش سرزمین و یا برنامه ریزی محیط زیست میتوان به بازسازی خرابیها پرداخت و از بروز پیامدهای ناگوار دیگر پیشگیری کرد. برنامه ریزی محیط زیست یعنی برنامه ریزی برای حفظ توسعه محیط زیست در سرزمین بعنوان الگوهای فضائی اکوسیستم ها با هدف نگهداری ظرفیت پایداری طبیعت و حمایت از زیبائی منظرهای آن است ( بارش ۲۰۰۲ ) .

نابودی مراتع و جنگل های کره زمین (3)

اغلب کشورهای در حال توسعه مانند ایران تخریب و تباهی محیط زیست ناشی از برخورد شعاری با محیط زیست و توسعه پایدار و عدم بهره گیری از برنامه ریزی در توسعه پایدار مطرح است . برای این منظور باید به ارزیابی توان اکولوزیکی در چارچوب یک برنامه ریزی منطقه ای توجه ویژه داشت ( مخدوم ۱۹۹۲ ) . به عبارت ساده تر آدمی باید از سرزمین چنان بهره بگیرد که ویژگیهای طبیعی ( اکولوژیکی ) سرزمین یاد شده دیکته می کند و آنگاه باید این ویژگیها را با نیازهای اقتصادی ، اجتماعی خود سازگار کند مثلا در زمینی که شیب زمین از ۱۲ درصد بیشتر است امکان کشاورزی فشرده و پرتولید وجود ندارد. و یا در جائی که بستر زمین آن مارن است نمیتوان شهری را بنا کرد و توقع نفوذ فاضلاب بصورت اصولی و نبودن گنداف فاضلاب را داشت همانند مشکل فاضلاب در شهر پردیش که هروقت از جاده بوم هند به پردیس عبور می کنیم آن بوی مشمئز کننده شما را آزار می دهد. ارزیابی توان اکولوژیکی اول به یافتن مناسبترین مکان برای بر پائی انواع توسعه به دست انسان می پردازد و هنگامی که مکان تمام انواع توسعه و با بهره برداری ممکن مشخص شد به آراستن آن در ارتباط به یکدیگر در چارچوب برنامه ریزی و یا برنامه ریزی محیط زیست اقدام می کند.

میزان فرسایش آبی سالیانه بیشتر از ۲ میلیارد تن و میانگین آن ۳۳ تن خاک در هکتار است.

در چند ساله اخیر به همراه واژه محیط زیست حفاظت یا حمایت از محیط زیست در رسانه های عمومی بکار گرفته می شود. باید اذعان کرد که تفاوت محتوای علمی این دو واژه که هر دو از فرهنگ غرب وارد شده و خوب هم جا افتاده بسیار فراتر از تفاوت محتوای زبانی آنهاست. برای روشن شدن تفاوت معنا این مثال را می آورم . سطح کره زمین دو سوم آب و یک سوم خشکی است آدمهای روی کره زمین دارای حدود ۱۳ مییارد هکتار خشکی و ۱۴۰۰ میلیون کیلومتر مکعب آب هستند. در نگاه اول این ارقام در مقایسه با جمعیت فعلی کره زمین ۶/۶ میلیارد نفر بسیار زیاد به نظر می رسد یعنی به هر نفر از جمعیت کره زمین ۲ هکتار زمین و حدود ۲۴۰ هزار لیتر آب می رسد چنین محاسبه ساده گرایانه اقتصادی دانان را دچار این اشتباه کرد که کره زمین برای تامین نیازهای حدود ۵۰ میلیارد نفر منابع طبیعی دارد. اشتباه از آنجا ناشی می شود که اندوخته های طبیعی را با منابع طبیعی یکی می گیرند. که از دیدگاه علم ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست بین اندوخته و منابع تفاوت معنی داری برخوردار است تمام ۱۳ مییارد هکتار خشکی زمین جزو اندوخته های طبیعی است نه منابع طبیعی.

نابودی مراتع و جنگل های کره زمین (2)

در یک دریاچه طبیعی حداکثر میتوان تا ۴۵ درصد از ماهیان آن بهره برداری کرد نه بیشتر اگر بیشتر بهره برداری کنیم از سرمایه خوردیم. یا مثلا اگر در یک هکتار جنگل ۲۰۰ اصل درخت وجود اشته باشد که سالیانه ۵ متر مکعب رشد کند میتوانیم هر سال تنها ۵ متر مکعب از این یک هکتار بهره برداری کنیم نه بیشتر . به بیان س اده اگر بخواهیم اندوخته طبیعی تبدیل به منابع طبیعی شود باید با در نظر گرفتن : منابع مالی ، فناوری و نیروی انسانی و توان طبیعی تولیدی برنامه ریزی را تهیه و تدوین کرد. و روشن است که بدون برخورداری از چنین اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل و سپس برنامه ریزی برای این اطلاعات نمیتوان منابع طبیعی تجدید پذیر در اختیار داشت تا بشود به بازده آن امیدوار بود. اساس ناهنجاری های محیط زیست ، فقدان آن طرح بهره برداری یا بهره وری از اندوخته هاست که استفاده از اندوخته بدون برنامه یزی یعنی ممکن است از اصل سرمایه بخوریم و یا سرمایه را به حال خود رها کنیم.

نابودی مراتع و جنگل های کره زمین (1)پس ما هنگامی که قادریم از اندوخته های محیط زیست جهان بهره برداری یا بهره وری کنیم و اندوخته های طبیعی را به منابع طبیعی تبدیل کنیم که برای این بهره برداری برنامه ریزی کنیم و صاحب طرح شویم . در فرهنگستان علوم بعد از طرف ماهها وقت و حوصله ۱۲ استاد عالیرتبه مدتها زحمت کشیدند و طرح و برنامه(SOE) محیط زیست کشور را با کمترین هزینه حدود ۱۰ میلیون تومان تنها با عرق عشق و علاقه به محیط زیست میهن خود اجرا کردند که متاسفانه به دلایل واهی آن برنامه و طرح برنامه روی زمین ماند و دوباره در سازمان محیط زیست عده ای نه با آن دانش و خرد اساتید فن حتی با هزینه صد برابری دوباره درصدد اجرا و نوشتن آن برنامه هستند و یا متاسفانه اخیرا در تغییرات مدیرایتی که در ادارات مختلف محیط زیست استان تهران مشاهده می شود که افرادی که اهل فن محیط زیست و طبیعی بودند و سالها درتماس با طبیعی تجربه ها اندوخته اند بر کنار و افرادی که فقط در محدوده مدیریت شهری بعنوان مدیر ادارات مختلف محیط زیست تهران گمارده شده اند که صد در صد در میزان بهره بری و انجام آن ناتوان خواهند بود و اینها در اصل بهره وری در محیط زیست مقایر است. تجربه افراد دانای محیط زیست همانند اندوخته طبیعی در مقایسه با منابع طبیعی می مانند .

حمایت از محیط زیست یعنی بدون در اختیار داشتن طرح و برنامه و تنها از اندوخته نگهبانی کردن حال آنکه حفاظت از محیط زیست یعنی اندوخته طبیعی را با طرح ریزی تبدیل به منابع طبیعی کنیم. پس میتوان گفت که در شمال کشور که ۶۰۷هزار هکتار منابع طبیعی با توان تجدید پذیری داریم و یک میلیون و ۲۹۳ هزار هکتار منابع طبیعی با توان تجدید پذیری داریم که از آنها حمایت محیط زیست بعمل می آید. بنابر این سطح کل منابع طبیعی حفاظت شده شمال کشور هفت هزار هکتار است.

منبع : خبر آنلاینسلام، سرهندی هستم مدیر سایت گروه جنبش مردمی سبک زندگی اسلامی ، هدف از این سایت الگو گیری از سبک زندگی ائمه و بزرگان اسلام و ترویج سبک زندگی سالم در بین مردم می باشد.


6 نظر برای “نابودی مراتع و جنگل های کره زمین و افزایش بی سابقه دما،سرما و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *