در قرآن خدا چه کسانی را دوست می دارد؟

جی سبک، بسم الله الرحمن الرحیم ، در قرآن آمده است که خداوند چه صفات و چه کسانی را دوست می دارد سعی نموده ایم این افراد را به تفکیک سوره بیاوریم :

1 –  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  (آیه 195 سوره بقره)

 

قطعاً خدا نيكوكاران‌ را دوست‌ مي‌دارد.

 

2 و 3 – إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ  (آیه 222 سوره بقره)

 

خدا توبه‌كنندگان‌ و پاك‌كنندگان‌ روح‌ را دوست‌ مي‌دارد.

 

4 –  وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  (آیه 134 سوره آل عمران)

 

خدا نيكوكاران‌ را دوست‌ مي‌دارد.

 

5 – وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ  (آیه 146 سوره آل عمران)

 

خدا صابرين‌ را دوست‌ مي‌دارد.

 

6 – إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  (آیه 159 سوره آل عمران)

 

چون‌ قطعاً خدا كساني‌ را كه‌ توكّل‌ مي‌كنند، دوست‌ دارد.

 

7 – إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  (آیه 13 سوره مائده)

 

خدا نيكوكاران‌ را دوست‌ مي‌دارد.

 

8 – إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  (آیه 42 سوره مائده)

 

قطعاً خدا عادلها را دوست‌ مي‌دارد.

 

9 – إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  (آیه 4 سوره توبه)

 

قطعاً خدا پرهيزگاران‌ را دوست‌ مي‌دارد.

 

10 – إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  (آیه 7 سوره توبه)

 

خدا قطعاً پرهيزگاران‌ را دوست‌ مي‌دارد.

 

11 – إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  (آیه 8 سوره ممتحنه)

 

قطعاً خدا عدالت‌ پیشگان‌ را دوست‌ مي‌دارد.

 

12 – إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ  (آیه ۴ سوره صف)

خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او صف به صف جهاد می کنند چنان که گویی بنیی آهنین هستند.

منبع : مائده آسمانی