هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ (فاطر/٣)

آیا آفریننده ای غیر از خدا هم هست ؟

خواص و فضیلت های سوره قدر

جی سبک – سوره مبارکه قدر از سور مکی قرآن کریم و دارای پنج آیه است که در آن از شب ارزش آفرینی و اندازه گیری و مقدرات در ماه رمضان و نیز فرود آمدن فرشتگان از آسمان و نازل گشتن قرآن در آن شب بر قلب پیامبر اکرم (ص) سخن به میان امده به همین مناسبت قدر نام گرفته است. یعنی شبی که برتر از هزار ماه است و در روایات شیعه آمده که این هزار ماه به مدت حکومت ظالمانه بنی امیه تفسیر شده که هزار ماه طول کشیده است. این سوره را به مناسبت آغاز آن با انا انزلناه به این نام نیز شهرت دارد.

روایات بسیاری در خصوص تلاوت این سوره آمده است که در این مطلب این روایات قرار گرفته است که بشرح ذیل می باشد :

امام صادق علیه السلام می فرمایند: هر كس این سوره را در هر نماز واجب بخواند او را صدا زننده ای از جانب خداوند صدا می زند كه: «ای بنده خدا! بخشید خداوند بر تو گناهان گذشته را، پس از سر بگیر عمل خود را.

از امام باقر علیه السلام روایت شده است: هر كس سوره انا انزلناه… را با صدای بلند بخواند مانند آن است كه شمشیر خود را در راه خداوند عزو جل كشیده است(جنگ می كند). و هر كس این سوره را آهسته قرائت نماید مانند آن است كه در راه خدا در خون خود آغشته شده است. و هر كس این سوره را ده بار بخواند خداوند گناهان او را می زداید و محو می كند.

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است: هر كس این سوره را بخواند به او از ثواب كسی كه ماه رمضان را روزه گرفته است و شب قدر را شب زنده داری كرده است داده می شود.

هر چیز میوه ای دارد و میوه قرآن سوره قدر است، هر چیز گنجی دارد و گنج قرآن سوره قدر است، هر چیز یاری گری دارد و یاری گر ضعیفان سوره قدر است، و هر چیز راه آسانی دارد و راه آسان برای درماندگان سوره قدر است و هر چیز عصمتی دارد و عصمت مؤمنان سوره قدر است و هر چیز هدایتی دارد و هدایت صالحان سوره قدر است، هر چیز سروری دارد و سرور قرآن سوره قدر است. و برای هر چیز حجتی است و حجت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم سوره قدر است پس به آن ایمان بیاورید.

از حضرت رضا علیه السلام نقل شده است: هر كه نزد قبر برادر مؤمن خود از هر جانب كه بگذارد دست خود را، هفت بار انا انزلناه فی … را بخواند از ترس و بیم بزرگ و ترس روز قیامت در امان خواهد بود.

امیرمؤمنان علیه السلام می فرمایند: هر كس قرائت كند سوره «قل هوالله…» را و «انا انزلناه…» را پیش از آنكه خورشید طلوع كند رو نمی آورد و نمی رسد او را در آن روزگناهی، گرچه ابلیس و شیطان تلاش نماید.»

امام كاظم علیه السلام درباره قرائت این سوره در روز جمعه می فرماید: برای خداوند در روز جمعه هزار نفحه رحمت است كه به هر بنده ای به اندازه ای از این رحمت عطا می كند و هر كس این سوره را بعد از ظهر جمعه صد بار قرائت نماید خداوند همه آن هزار نفحه رحمت را به او خواهد داد.

امام صاددق علیه السلام فرمودند: هر که سوره قدر را در یکی از نمازهای واجب قرائت نماید منادی ندا می دهد : ای بنده خدا گناهان گذشته تو را آمرزیده است پس اعمالت را از سر بگیر

امام صادق علیه السلام فرمودند: نوری كه پیشاپیش مؤمنان در روز قیامت است ، نور سوره قدر است.

امیرالمؤمنین در كلامی زیبا فضایل این سوره را اینگونه تشریح كرده اند: هر چیز میوه ای دارد و میوه قرآن سوره قدر است، هر چیز گنجی دارد و گنج قرآن سوره قدر است، هر چیز یاری گری دارد و یاری گر ضعیفان سوره قدر است، و هر قرآن چیز راه آسانی دارد و راه آسان برای درماندگان سوره قدر است و هر چیز عصمتی دارد و عصمت مؤمنان سوره قدر است و هر چیز هدایتی دارد و هدایت صالحان سوره قدر است، هر چیز سروری دارد و سرور قرآن سوره قدر است. هر چیز زینتی دارد و زینت قران سوره قدر است، هر چیز خیمه ای دارد و خیمه متعبّدان سوره قدر است و هر چیز بشارتی دارد و بشارت مردم سوره قدر است و برای هر چیز حجتی است و حجت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم سوره قدر است پس به آن ایمان بیاورید.

از وجود نورانی امام باقر علیه السلام روایت شده است: هر كس سوره قدر را هر شب صد بار تلاوت نماید پیش از آغاز صبح بهشت را خواهد دید.

هم چنین فرموده اند: هر كس سوره قدر را در هنگام خواب و پس از بیداری قرائت كند ، اجر و ثواب آن لوح محفوظ را سرشار خواهد كرد.

هم چنین فرموده اند: هر كس سوره قدر را در هنگام خواب و پس از بیداری قرائت كند ، اجر و ثواب آن لوح محفوظ را سرشار خواهد كرد.

و باز ایشان فرموده اند: هر كس سوره قدر را در هنگام خوابیدن ۱۱ بار بخواند خداوند نوری برایش می آفریند كه گستردگی آن جهان هستی را در برمی گیرد كه در هر درجه آن هزار فرشته است. و ایشان تا صبح برای قاری این سوره طلب مغفرت می كنند.۹

امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر مؤمنی که هنگام وضو گرفتن سوره قدر را بخواند از گناهانش خارج می شود مانند آن روزی که از مادر زاده شده است .

برخی از افراد از داشتن فرزند یا جنسیت دلخواه محرومند. امام باقر علیه السلام فرمودند: هر وقت كه زن وارد ماه نهم شد سوره قدر را با مشك و زعفران بنویس و آن را شسته و به او بنوشان

ghadr2

آثار و بركات سوره

۱) خروج از دین و بدهكاری

یكی از آثار سوره قدر تسریع در پرداخت بدهی هاست.

امام باقر علیه السلام در جواب شخصی كه كه توان ادای قرض را نداشت فرمودند: زیاد استغفار كن و سوره قدر را فراوان بخوان.۱۰

امیرالمؤمنین علیه علیه السلام می فرمایند: بهترین رفیق آدمی سوره قدر است كه به و سیله آن می تواند قرضش را ادا كند.۱۱

۲) دوای دردها

در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: هر كس كه دردی دارد كوزه ای نو بگیرد و در آن آب بریزد و این كار را خود به عهده گیرد سپس سوره قدر را به شیوه ترتیل سی بار بر آن آب بخواند . آنگاه از آن آب بنوشد و با آن وضو بگیرد و به وسیله آن سر و صورت خود را مسح كند و هر مقدار كه از آب كم شد بر آن بیفزاید سه روز بر او نمی گذرد مگر اینكه به اذن خداوند درد او درمان می شود.۱۲

۳) بینایی چشم

در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: هر كس سوره قدر را بر آب بخواند و از آن اب بنوشد خداوند نوری در چشمان او قرار می دهد .۱۳

۴) آسان شدن زایمان

در روایت آمده است: هرگاه زایمان زنی سخت شد در كنارش سوره قدر را زیاد قرائت كنید.۱۴

۵) فرزند دار شدن

برخی از افراد از داشتن فرزند یا جنسیت دلخواه محرومند.

امام باقر علیه السلام فرمودند: هر وقت كه زن وارد ماه نهم شد ، سوره قدر را با مشك و زعفران بنویس و آن را شسته و به او بنوشان.۱۵

۶) درمان بیماری كبد

امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر سوره قدر را بر سفالی جدید نوشته و با آب باران شسته شود سپس مقداری شكر بر آن اضافه كنند و كسی كه درد كبد دارد آن را بنوشد به اذن خداوند خوب می شود.۱۶

۷) خواب آرام و امنیت هنگام خواب

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر كس بعد از نماز عشا ۱۵ بار سوره قدر را قرائت نماید تا شب آینده در امان الهی خواهد بود. و هر كه ۷ بار این سوره را پیش از خواب قرائت نماید تا صبح در امان الهی خواهد بود.۱۷

۸) اجابت دعا

امام جواد علیه السلام فرمودند: هر كس سوره قدر را در یكی از نمازهایش قرائت نماید ، در علیین نمازش مورد قبول و ثوابش دو برابر می شود و هر كس این سوره را بخواند و آنگاه دعا كند دعایش در لوح محفوظ مستجاب نوشته می شود.۱۸

برخی از افراد از داشتن فرزند یا جنسیت دلخواه محرومند.

امام باقر علیه السلام فرمودند: هر وقت كه زن وارد ماه نهم شد سوره قدر را با مشك و زعفران بنویس و آن را شسته و به او بنوشان

۹) بخشش گناهان

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سوره قدر را در یکی از نمازهای واجب قرائت نماید منادی ندا می دهد : ای بنده خدا گناهان گذشته تو را آمرزیده است پس اعمالت را از سر بگیر.۱۹

امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر مؤمنی که هنگام وضو گرفتن سوره قدر را بخواند از گناهانش خارج می شود مانند آن روزی که از مادر زاده شد. ۲۰

۱۰) مغفرت برای اموات

از جمله حقوقی که بر عهده مؤمنین است به یاد داشتن و هدیه فرستادن برای اموات و درگذشتگان به ویژه والدین، بستگان، و دوستانی است که از دنیا به سرای باقی رفته اند می باشد.

در حدیثی ارزشمند از امام رضا علیه السلام آمده است: هر کس قبر مؤمنی را زیارت کند و در کنار قبرش سوره قدر را هفت مرتبه قرائت کند ، خداوند هم او و صاحب قبر را می آمرزد. ۲۱

ختومات مجرب

وسعت رزق و روزی

الف: هر روز ۱۰ مرتبه بعد از نماز صبح بخواند و قدرت خدا را مشاهده نماید.

ب: همچنین به نیت برآورده شدن حاجات ۳۶۰ بار این سوره مباركه را قرائت نماید.

ghadr1

پی نوشت ها :

(۱) الکافی، ج۲، ص۴۵۴

(۲) سوره قدر جلوه گاه ولایت،صص ۲۵-۱۷

(۳) الامالی، صدوق، ص۷۰۳

(۴) بحارالانوار، ج۸۹، ص۳۲۹

(۵) همان، ص۳۳۱

(۶) جامع احادیث شیعه، ج۱۵، ص۱۲۶

(۷) مستدرک الوسائل، ج۴، ص۲۹۳

(۸) بحارالانوار، ج۸۹، ص۳۳۰

(۹) جامع احادیث شیعه، ج۱۵، ص۱۴۹

(۱۰) الکافی، ج۵، ص۳۱۷

(۱۱) جامع احادیث الشیعه، ج۱۵، ص۱۲۷

(۱۲) طب الائمه، ص۱۲۳

(۱۳) مستدرک الوسائل، ج۴، ص۳۱۴

(۱۴) الدعوات،ص۲۰۱

(۱۵) طب الائمه، ص۹۶

(۱۶)مستدرک الوسائل، ج۴، ص۳۱۴

(۱۷) تفسیرالبرهان، ج۵، ص۶۹۹

(۱۸) مستدرک الوسائل، ج۴، ص۱۹۰

(۱۹) ثواب الاعمال، ص۱۲۴

(۲۰)فقه الرضا، ص۷۰

(۲۱) کتاب من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۱۸۱

(۲۲) درمان با قرآن، ص۱۵۴ و ۱۵۵

 سلام، سرهندی هستم مدیر سایت گروه جنبش مردمی سبک زندگی اسلامی ، هدف از این سایت الگو گیری از سبک زندگی ائمه و بزرگان اسلام و ترویج سبک زندگی سالم در بین مردم می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *