«مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْإِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ (الحجرات۱۳)»


همانا گرامی ترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست.

القاب امام زمان (عج) به ترتیب حروف الفبا

جی سبک ، بسم الله الرحمن الرحیم ، نام ها و القابی که در وصف حضرت صاحب عصر (عج) آمده است به ترتیب حروف الفبا در این مطلب گردآوری شده است و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «آ – ا» شروع مي شود:

۱ – آمر: فرمانده

۲ – ابوالقاسم: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام

۳ – ابوصالح: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام، كه در هنگام فرياد خواهي بكار مي رود

۴ – ابوعبدالله: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام

۵ – احسان: نيكي

۶ – احمد: ستوده تر

۷ – اصل: بنيان

۸ – امرالله: فرمان خداوند

۹ – اميرالامره: فرمانرواي فرمانروايان

۱۰ – امين: امانتدار

۱۱ – ايدي: دستها، كنايه از نعمت و قدرت الهي

۱۲ – ايزد شناش: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ب» شروع مي شود:

۱ – باب الله: در [رحمت] الهي

۲ – باسط: گسترنده

۳ – باطن: نهان

۴ – بدرالتمام: ماه شب چهارده

۵ – برهان الله: راهنماي الهي

۶ – بقيه الاخيار: يادگار خوبان

۷- بقيه الانبياء: يادگار پيامبران

۸– بقيه الله: يادگار خدا

۹ – بلدالامين: سرزمين امن

۱۰ – بوار [الكافرين]: نابوده كننده كافران

۱۱ – بهرام: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، نام سياره اي است.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «پ» شروع مي شود:

۱ – پرويز: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ت» شروع مي شود:

۱ – تالي [كتاب الله]: همتاي كتاب خدا

۲ – تاييد: نيرو بخشيدن

۳ – تقوي: پرهيزگاري

۴ – تقي: پرهيزگار، پرواپيشه

۵ – تلادالنعم: نعمتهاي ديرين و كهن

۶ – تمام: بي كاستي، تمام كننده خلافت الهي در زمين.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ث» شروع مي شود:

۱ – ثابت: پايدار

۲ – ثائر: كينه خواه [از دشمنان].

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ج» شروع مي شود:

۱ – جابر: ترميم كننده

۲ – جامع الكلم: گردآورنده اديان [بر يك دين]

۳ – جعفر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام

۴ – جمعه: گرد آمده به نزد او، روز آخر هفته، روزي كه در آن ظهور امام زمان عليه السلام را انتظار مي بريم

۵ – جواد [الكنس]: ستاره هايي كه در برابر شعاع آفتاب پنهان مي شوند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ح» شروع مي شود:

۱ – حاشر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، اين نام در صحف حضرت ابراهيم عليه السلام آمده است

۲ – حاصد [فروع الغي]: دروگر [شاخه هاي گمراهي]

۳ – حاضر: موجود

۴ – حافظ الاسرار: نگاهبانان رازها

۵ – حامد: سپاسگزار

۶ – حجاب: پوشش

۷ – حجاج: سو، جانب، [ناحيه مقدسه]

۸ – حجه: دليل

۹ – حجه الله: دليل خدا

۱۰ – حجه المعبود: دليل خداي مورد پرستش

۱۱ – حق: راستي

۱۲ – حق الجديد: راستي نوين

۱۳ – حليم: بردبار

۱۴ – حمد: سپاس

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «خ» شروع مي شود:

۱ – خائف: ترسان [از دشمنان دين]

۲ – خاتم الائمه: پايان بخش پيشوايان

۳ – خاتم الاوصياء: پايان بخش جانشينان

۴ – حازن: گنجينه دار

۵ – خسرو: فرمانروا

۶ – خلف: جانشين

۷ – خلف السلف: جانشين پيشينيان

۸ – خليفه الله: جانشين خدا

۹ – خليل: دوست، خالص

۱۰ – خنس: سياراتي كه پس از گردش باز مي گردند

۱۱ – خير: نيكوكار

۱۲ – خير [من تقمص]: [فردي كه جامه پوشيده است]

۱۳ – خيره الله: برگزيده الهي.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «د» شروع مي شود:

۱ – داعي [الله]: دعوت كننده [ بسوي خدا]

۲ – دليل: راهنما

۳ – ديان: داور دين.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ذ» شروع مي شود:

۱ – ذات انتقام الله: انتقام گيرنده الهي

۲ – ذوالبر: دارنده نيكيها

۳ – ذوالحلم: شكيبا

۴ – ذوالسيف: دارنده شمشير

۵ – ذوالفقار: دارنده شمشير دو دمنام

القاب حضرت مهدي كه ابتداي آن با حرف «ر» شروع مي شود:

۱ – الرحمه الواسعه: رحمت گسترده

۲ – رب الارض: مالك گيتي

۳ – رباني: دانشور [الهي]

۴ – رجاء الامه: اميد امت

۵ – رشيد: كمال يافته

۶ – رضي: بسيار خشنود.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ز» شروع مي شود:

۱ – زكي – پيراسته.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «س» شروع مي شود:

۱ – سابق: سبقت گيرنده

۲ – ساعه: قيامت

۳ – السبب المتصل: واسطه پيوسته

۴ – سبيل: راه [راه الهي]

۵ – سترالله: پوشش الهي

۶ – سدره المنتهي: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۷ – سديد: استوار

۸ – سراج: چراغ فروزان

۹ – سرالله: راز الهي

۱۰ – سروش ايزد: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در كتاب زرتشت، نواي غيبي الهي

۱۱ – سفينه النجاه: كشتي نجات

۱۲ – سناء: بلند مرتبه

۱۳ – سيد: سرور

۱۴ – سيدالامه: سرور امت

۱۵- سيدالخلق: سروار آفريدگان

۱۶ – سيف الله: شمشير خدا

۱۷- السيف الشاهر: شمشير از نيام كشيده.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ش» شروع مي شود:

۱ – شافع: شفاعت كننده

۲ – شاهد: گواه

۳ – شريد: رانده شده بي پياه

۴ – شكور: بسيار سپاسگزار

۵ – الشمس الطالعه: خورشيد فروزان

۶ – شمس الظلام: خورشيد تاريكيها.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ص» شروع مي شود:

۱ – صابر: شكيبا

۲ – صاحب: دارنده

۳ – صاحب الدار: لقبي خاص براي حضرت مهدي عليه السلام

۴ – صاحب الدين: اختيار دار آيين

۵ – صاحب الرجعه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۶ – صاحب الزمان: اختيار دار زمان

۷ – صاحب الشرف: آبرومند

۸ – صاحب الصمصمام: دارنده شمشير تيز

۹ – صاحب العصر: اختيار دار دوران

۱۰ – صاحب الغيبه: دارنده نهان زيستي

۱۱ – صاحب الناحيه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۱۲ – صاحب يوم الفتح: اختيار دار روز پيروزي

۱۳ – صالح: شايسته

۱۴ – صدرالخلائق: برترين آفريدگان

۱۵ – صدق: راستي

۱۶- صراط: راه

۱۷ – صمصام الاكبر: بزرگترين شمشير بران.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ض» شروع مي شود:

۱ – ضحي: ميانه روز [نهايت روشني خورشيد]

۲ – ضرغامه: دلاور

۳ – ضياء: روشني.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ط» شروع مي شود:

۱ – طالب: جوينده ي خون شهيد كربلا

۲ – طالب التراث: ميراث خواه

۳ – طاوس اهل الجنه: طاووس بهشتيان

۴ – طاهر: پاك

۵ – طريد: رانده شده

۶ – طيب: پاكيزه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ظ» شروع مي شود:

۱ – ظاهر: روشنگر، آشكار

۲ – ظفر: پيروزي

۳ – ظهر: پشتوانه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ع» شروع مي شود:

۱ – عابد: پرستشگر

۲ – عاقبه الدار: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۳ – عالم: دانا

۴ – عائذ: پناهنده

۵ – عبدالله: بنده خدا

۶ – عدل: دادگري

۷ – عزالموحدين: سربلندي يكتا پرستان

۸ – عزه: آبرو

۹ – عصر: زمان

۱۰ – عصمه الدين: حافظ آيين [از لغزشها]

۱۱ – عصمه العباد: بازدارنده بندگان [از لغزشها]

۱۲ – عقيد العز [عقيد عز لا يسامي]: وابسته به عزتي كه هم طرازي ندارد، لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۱۳ – العلم المنصوب: درفش بر پا شده

۱۴ – العلم النور: درفش نور

۱۵- علم الهدي: درفش هدايت

۱۶ – عماد: ستون

۱۷ – عين: چشم [خدا]

۱۸ – عين الحيوه: سرچشمه زندگاني.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ف» شروع مي شود:

۱ – فاتح: پيروز

۲ – فاتق: گشايشگر

۳ – فاضل: دانشمند

۴ – فتح: پيروزي

۵ – فجر: سپيده صبح

۶ – الفرج الاعظم: گشايش برتر

۷ – فرج المومنين: گشايش ايمان داران

۸ – فردوس الاكبر: بزرگترين بهشت

۹ – فريد: بي همتا

۱۰ – فطره الانام: آميخته باسرشت مردمان

۱۱ – فقيد: از دست رفته

۱۲ – فيذموا: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات

۱۳ – فيروز: پيروزمند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ق» شروع مي شود:

۱ – قائم: ايستاده

۲ – قائم الزمان: قيام كننده دوران

۳ – قابض: گيرنده

۴ – قاصم: شكننده

۵ – قاطع: بران

۶ – قرآن: خواندني

۷ – قسط: دادگري

۸ – قصر مشيد: كاخ بر افرشته

۹ – قطب: محور

۱۰ – القمر الزاهر: ماه درخشان

۱۱ – قوام: استواري

۱۲ – قوه: توان، نيرو

۱۳ – قيم الزمان: سرپرست زمان.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ك» شروع مي شود:

۱ – كاشف الغطاء: برطرف كننده پوشش

۲ – كتاب مستور: نوشته پوشيده

۳ – كريم: بخشنده

۴ – كلمه الله: كلمه الهي

۵ – كلمه المحمود: كلمه ستوده [ي الهي]

۶ – كمال: فرزانه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ل» شروع مي شود:

۱ – لسان الله: زبان خدا

۲ – لسان الصدق: زبان راستي

۳ – لواء اعظم: درفش شكوهمند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «م» شروع مي شود:

۱- ماشع: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات عبري

۲ – مامور: فرمان يافته

۳ – مامول: آروز شده

۴ – مامون: ايمن يافته

۵ – مبدءالايات: آغازگر نشانه ها

۶ – مبطل: باطل كننده

۷ – مجاهد: تلاشگر

۸ – مجتهد: كوشا

۹ – مجدد: تجديد كننده

۱۰ – مجلي الظلمه: روشني بخش

۱۱ – مجهول: ناشناس

۱۲ – محسن: نيكوكار

۱۳ – محفوظ: ايمن

۱۴ – محقق: تحقق بحش

۱۵ – محمد: بسيار پسنديده

۱۶- محيط: فراگير

۱۷ – محيي: زندگي بخش

۱۸ – مخبر: خبر دهنده

۱۹ – مخزون: نهان شده

۲۰ – مدارالدهر: چرخ گيتي

۲۱ – مدبر: تدبير كننده

۲۲ – مدخر: ذخيره شده

۲۳ – مدرك: يابنده

۲۴ – مذكر: يادآور

۲۵ – مذل: خوار كننده

۲۶ – مرابط: مرزبان

۲۷ – مرتجي: مركز اميد

۲۸ – مرتقب: مراقب

۲۹ – مرشد: به رشد رساننده

۳۰ – مرضي: خشنود

۳۱ – مستتر: پنهان ساز

۳۲ – مستنصر: ياري خواه

۳۳ – مستودع الحكمه: جايگاه حكمت

۳۴ – مستور: پنهان

۳۵ – مشتهر: مشهور

۳۶ – مشهود: آشكار

۳۷ – مشيد: استوار كننده

۳۸- مصباح الدجي: چراغ فروزان در تاريكي

۳۹ – مصدرالامور: سرآغاز كارها

۴۰ – مضطر: درمانده

۴۱ – مطاع: پيروي شده

۴۲ – مطهر: پاكيزه

۴۳ – مظهر الفضائح: آشكارگر رسوايي ها [اي دشمنان]

۴۴ – معاذ: پناهگاه

۴۵ – معبر: تعبير كننده

۴۶ – معد: مهيا

۴۷ – معدن العلوم: گنجينه دانشها

۴۸ – معز: عزت بخش

۴۹ – معلن: آشكارگر

۵۰ – مفرج الكرب: گشاينده غمها

۵۱ – مفزع: پناه

۵۲ – مفضل: بخشنده

۵۳ – مقتصر: قانع

۵۴ – مقدره: توانايي

۵۵ – مقدم: جلودار

۵۶ – مقيم: اقامت يافته

۵۷ – ملاذ: پناه

۵۸ – منبه: هشدار دهنده

۵۹ – منتصر: ياور

۶۰- منتظر: انتظار برده شده

۶۱ – منتقم: انتقام گيرنده

۶۲ – منصور: ياري شده

۶۳ – منعم: نعمت بخش

۶۴ – منقذالامه: نجات بخش امت

۶۵ – منيرالحق: روشنگر راستي

۶۶ – موتور: ستمديده

۶۷ – موجود: حاضر

۶۸ – موعود: وعده داده شده

۶۹ – موفق: توفيق يافته

۷۰ – مهتدي: هدايت يافته

۷۱ – مهدي الامم: هدايت يافته امتها

۷۲- مهدي: هدايت يافته

۷۳ – مهذب: پاكيزه

۷۴ – ميزان الحق: ترازوي راستي

۷۵ – موتمر: گردآورنده

۷۶ – موتمن: امانتدار

۷۷ – مولف الشمل [شمل الصلاح… [: گرد آورنده جامه شايستگی]

۷۸ – مومل: آرزو شده

۷۹ – مويد: توان بخش.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ن» شروع مي شود:

۱ – نازخ: دور افتاده

۲ – ناشر: پخش كننده

۳ – ناصح: خير خواه

۴ – ناصر: ياور

۵ – ناطق: گويا

۶– ناظر: بيننده

۷ – نجم: ستاره

۸ – نضره الايام: خرمي روزگاران

۹ – نظام الدين: سامان بخش آيين

۱۰ – النعمه الباطنه: نعمت پنهان

۱۱ – نفس: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۱۲ – نقي: خالص

۱۳ – نور ابصار الوري: روشني ديدگان مردمان

۱۴ – نورالاتقياء: روشني پرواپيشگان

۱۵ – نورالارض: روشني زمين

۱۶- نورالاصفياء: روشني برگزيدگان

۱۷ – نورالانوار: روشني روشناييها

۱۸ – نورالباهر: روشني خيره كننده

۱۹ – نورالله: روشني الهي

۲۰ – نورالهدي: روشني هدايت

۲۱ – نور: روشني

۲۲ – نهار: روز

۲۳ – نيه الصابرين: نيت بردباران.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «و» شروع مي شود:

۱ – وارث: ميراث بر

۲ – وارث الانبياء: ميراث بر پيامبران

۳ – وتر: يكتا

۴ – وجه الله: رخ الهي

۵ – وحيد: بي همتا

۶ – وصي الاوصياء: جانشين جانشينان

۷ – وعدالله: وعده الهي

۸ – وقايه الله: سپر الهي

۹ – ولي: اختياردار

۱۰ – ولي الامر: زمامدار

۱۱ – ولي الله: اختيار دار الهي

۱۲ – وهاج: بسيار تابنده.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ي» شروع مي شود:

۱ – يمين: قسم. منبع: كتابخانه تخصصی حضرت مهدی موعود (علیه السلام). یاحقّ.

↓اگر این مطلب برای شما سودمند بود پسند نمایید ↓بسم الله الرحمن الرحیم ، سرهندی هستم مدیر سایت جنبش مردمی احیای سبک زندگی اسلامی ، هدف ما از گردآوری این سایت الگو گیری از بزرگان اسلام و ترویج زندگی سالم است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *